Support 0898 155 199 - 0961 209 999
MÃ SP : VGP-CHR-81165

  • MÃ SP : VGP-CHR-81165
  • Giá: 3.730.000 đ
  • SINGLE LEVER SINK MIXER WITH SWINGING SPOUT ON UPPER SIDE, WALL MOUNTED

    MÃ SP : VGP-CHR-81165

  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại