Support 0898 155 199 - 0961 209 999
ALD-CHR-805B

  • ALD-CHR-805B
  • Giá: 249.000 đ
  • 450mm Long Braided Hoses with Two 15mm Nuts & Rubber Washers Without Nipple (Suitable for Geysers)
    Dây cấp nước lạnh cho vòi chậu nước lạnh, dài 450mm

  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại