Support 0898 155 199 - 0961 209 999
ALD-CHR-729L130
  • ALD-CHR-729L130
  • Giá: 825.000 đ
  • Click Clack Basin Waste, 130mm height, Slotted
    Cổ thoát nước chậu có nút nhấn, cao 130mm, có rảnh thoát tràn

  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại