Support 0898 155 199 - 0961 209 999
ALD-CHR-729

  • ALD-CHR-729
  • Giá: 696.200 đ
  • Click Clack Basin Waste, 80mm height, Slotted
    Cổ thoát nước chậu có nút nhấn, cao 80mm, có rảnh thoát tràn

  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại