Support 0898 155 199 - 0961 209 999
ALD-CHR-727

  • ALD-CHR-727
  • Giá: 696.200 đ
  • CLICK CLACK BASIN WASTE WITH 130MM HEIGHT, UNSLOTTED
    Cổ thoát nước chậu có nút nhấn, cao 80mm

  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại