Support 0898 155 199 - 0961 209 999
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30.4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1.5.2021

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5)

 

                     Kính gửi : Quý Khách hàng và các đơn vị đối tác

  • Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao Động nước CHXHCNVN về các ngày nghỉ Lễ lớn trong năm ;
  • Căn cứ theo Quy định của Công ty Cổ Phần Xây Lắp và TMDV CCHL

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và TMDV CCHL trân trọng thông báo đến Quý khách hàng kế hoạch nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2021, và lịch làm việc trở lại của Công ty Chúng tôi như sau:     

  1. Thời gian nghỉ Lễ : 04 Ngày. Từ thứ sáu ngày 30/04/2021 đến hết ngày 03/05/2021
  2. Do ngày lễ 01/05/2021 trùng vào ngày thứ 7 nên CBCNV nghỉ bù vào ngày thứ hai 03/05/2021.
  3.  Thời gian đi làm lại: Từ thứ ba ngày 04/05/2021

 

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và TMDV CCHL thông báo đến Quý khách hàng và các đối tác biết để có kế hoạch chủ động trong việc giao dịch.

 

Kính chúc Quý khách hàng, các đối tác ngày nghỉ Lễ nhiều niềm vui, và hạnh phúc.

 

Trân trọng kính chào.

 

CÔNG TY CP XÂY  LẮP VÀ TMDV CCHL

Nơi nhận:                                                             

- Như kính gửi                                                                         

- Lưu : Các Phòng, ban                                                                       

                   

Chia sẻ: