Support 0898 155 199 - 0961 209 999
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁCH LY DO DỊCH COVID 19

                                                                                        THÔNG BÁO
                                                                                              “V/v Thực hiện cách ly do dịch Covid-19”

Kính gửi: Quý khách hàng

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Thực hiện công văn số 2057/UBND-VHXH ngày 31/03/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính Phủ,

Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại Dịch vụ CCHL tạm ngừng làm việc tập trung tại Công ty, thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 15 ngày kể từ ngày 01/04/2020 cho đến khi có chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ.

Vậy, Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại Dịch vụ CCHL xin thông báo đến Quý khách hàng.

​Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Mọi thông tin cần giải quyết ngay quý khách hàng vui lòng liên lạc qua số điện thoại đường dây nóng : 0979 111 999/ 0382055999 để được giải quyết.

Chia sẻ: